Babylscript

Swahili Translation mappings

Contributors: Clarence Bitegeko, Seif Momba, Hildebrand Mgani

English Swahili Notes
Language mode ---sw---
String delimiters "…", '…'
Decimal Separator.
alerttahadhari
showonesha
Keywords
function kazi
if ikiwa
else lasivyo
for kwa
while wakati
return rejea
do tenda
true kweli
false sikweli
var ibadi
in ndaniYa
let chukulia
new mpya
try jaribu
case jambo
null batili
this hii
with pamojana
break vunja
throw rusha
catch daka
switch badili
continue endelea
debugger kitafutakasoro
instanceof mfanoWa
typeof ainaya
void tupu
delete futa
default kawaida
finally mwishoni
Reserved words
int inteja
byte baiti
char karakta
enum hesabu
goto nenda
long ndefu
const isobadi
super juu
class jamii
yield achia
final mwisho
float floti
short fupi
native asili
throws hurusha
import ingiza
double dabo
static tuli
public umma
export toa
package kifurushi
boolean buleani
private binafsi
extends huendeleza
abstract dhania
volatile ipoteayo
interface bainauso
protected ilindwayo
transient isodumu
implements hutumia
synchronized ilopatanishwa
Objects
arguments vibebaHoja can be a keyword
  callee   mwitwa
  length   urefu
  caller   mwitaji
LIBRARY_SCOPE UPEO_WA_MAKTABA
Function Kazi
  name   jina
  arity   ariti
  length   urefu
  prototype   sampuliKifani
  arguments   vibebaHoja
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toSource   kuwaChanzo
  apply   tumia
  call   ita
Object Kitu
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toLocaleString   kuwaMtungoMahalia
  valueOf   thamaniYa
  hasOwnProperty   inaTabiaPekee
  propertyIsEnumerable   tabiaInahesabika
  isPrototypeOf   niSampuliKifaniYa
  toSource   kuwaChanzo
  __defineGetter__   __fasiliKipata__
  __defineSetter__   __fasiliKipanga__
  __lookupGetter__   __tafutaKipata__
  __lookupSetter__   __tafutaKipanga__
Error Kasoro
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toSource   kuwaChanzo
  name   jina
  message   ujumbe
  fileName   jinaLaFaili
  lineNumber   nambaYaMstari
decodeURI simbuaURI
decodeURIComponent simbuaVizuriURI
encodeURI simbaURI
encodeURIComponent simbaVizuriURI
escape kwepa
eval thaminisha
isFinite inaMwisho
isNaN siyoNamba
isXMLName niJinaXML
parseFloat ainishaFloti
parseInt ainishaInti
unescape usikwepe
uneval usithaminishe
NaN SIYO_NAMBA
Infinity NambaIsoMwisho
undefined haijatafsiriwa
ConversionError KasoroKubadilisha
EvalError KasoroKuthaminisha
RangeError KasoroSafu
ReferenceError KasoroRejeo
SyntaxError KasoroSintaksi
TypeError KasoroAina
URIError KasoroURI
InternalError KasoroNdani
JavaException SiKawaidaJava
Array Mnyororo
  length   urefu
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toLocaleString   kuwaMtungoMahalia
  toSource   kuwaChanzo
  join   unga
  reverse   geuza
  sort   chambua
  push   sukuma
  pop   zibua
  shift   hamisha
  unshift   sihamishe
  splice   tenganisha
  concat   unganisha
  slice   kata
  indexOf   faharisiYa
  lastIndexOf   faharisiMwishoYa
  every   kila
  filter   chuja
  forEach   kwaKila
  map   oanisha
  some   baadhi
String Mtungo
  length   urefu
  fromCharCode   kutokaKaraKodi
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toSource   kuwaChanzo
  valueOf   thamaniYa
  charAt   karaKatika
  charCodeAt   karaKodiKatika
  indexOf   faharisiYa
  lastIndexOf   faharisiMwishoYa
  split   pasua
  substring   mtungoSehemu
  toLowerCase   kuwaUmboDogo
  toUpperCase   kuwaUmboKubwa
  substr   MtungoSehem
  concat   unganisha
  slice   kata
  bold   nzito html
  italics   italiki html
  fixed   thabiti html
  strike   chanja html
  small   ndogo html
  big   kubwa html
  blink   wakawaka html
  sup   kwaJuu html
  sub   kwaChini html
  fontsize   ukubwaMaandishi html
  fontcolor   rangiMaandishi html
  link   kiungo html
  anchor   nanga html
  equals   sawaNa
  equalsIgnoreCase   sawaNaBilaUmbo
  match   wianisha
  search   tafuta
  replace   badilisha
  localeCompare   fananishaMahalia
  toLocaleLowerCase   kuwaUmboDogoMahalia
  toLocaleUpperCase   kuwaUmboKubwaMahalia
Boolean Buleani
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toSource   kuwaChanzo
  valueOf   thamaniYa
Number Namba
  NaN   SIYO_NAMBA
  POSITIVE_INFINITY   NAMBAISOMWISHO_CHANYA
  NEGATIVE_INFINITY   NAMBAISOMWISHO_HASI
  MAX_VALUE   THAMANI_KUBWA
  MIN_VALUE   THAMANI_NDOGO
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toLocaleString   kuwaMtungoMahalia
  toSource   kuwaChanzo
  valueOf   thamaniYa
  toFixed   kuwaAushi
  toExponential   kuwaKipeo
  toPrecision   kuwaSahihi
Date Tarehe
  now   sasa
  parse   ainisha
  UTC   UTC
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  toTimeString   kuwaMtungoMuda
  toDateString   kuwaMtungoTarehe
  toLocaleString   kuwaMtungoMahalia
  toLocaleTimeString   kuwaMtungoMudaMahalia
  toLocaleDateString   kuwaMtungoTareheMahalia
  toUTCString   kuwaMtungoUTC
  toSource   kuwaChanzo
  valueOf   thamaniYa
  getTime   pataMuda
  getYear   pataMwaka
  getFullYear   pataMwakaMzima
  getUTCFullYear   pataMwakaMzimaUTC
  getMonth   pataMwezi
  getUTCMonth   pataMweziUTC
  getDate   pataTarehe
  getUTCDate   pataTareheUTC
  getDay   pataSiku
  getUTCDay   pataSikuUTC
  getHours   pataMasaa
  getUTCHours   pataMasaaUTC
  getMinutes   pataDakika
  getUTCMinutes   pataDakikaUTC
  getSeconds   pataSekunde
  getUTCSeconds   pataSekundeUTC
  getMilliseconds   pataMiliSekunde
  getUTCMilliseconds   pataMiliSekundeUTC
  getTimezoneOffset   pataUkandaMuda
  setTime   pangaMuda
  setMilliseconds   pangaMiliSekunde
  setUTCMilliseconds   pangaMiliSekundeUTC
  setSeconds   pangaSekunde
  setUTCSeconds   pangaSekundeUTC
  setMinutes   pangaDakika
  setUTCMinutes   pangaDakikaUTC
  setHours   pangaMasaa
  setUTCHours   pangaMasaaUTC
  setDate   pangaTarehe
  setUTCDate   pangaTareheUTC
  setMonth   pangaMwezi
  setUTCMonth   pangaMweziUTC
  setFullYear   pangaMwakaMzima
  setUTCFullYear   pangaMwakaMzimaUTC
  setYear   pangaMwaka
Math Hisabati
  toSource   kuwaChanzo
  abs   kamili
  acos   akos
  asin   asaini
  atan   atani
  atan2   atani2
  ceil   dari
  cos   kos
  exp   eKipeo
  floor   sakafu
  log   logi
  max   kubwa
  min   ndogo
  pow   kipeo
  random   nasibu
  round   kadiria
  sin   saini
  sqrt   kipeuo2
  tan   tani
  E   E
  PI   pai
  LN10   loni10
  LN2   loni2
  LOG2E   Logi2E
  LOG10E   logiE
  SQRT1_2   kipeuo2Nusu
  SQRT2   kipeuo22
With PamojaNa deprecated
Call Mwito deprecated
  arguments   vibebaHoja
  constructor   kitunga
Script Mswada
  constructor   kitunga
  toString   kuwaMtungo
  exec   tekeleza
  compile   tunga
Iterator Ibadilishayo
  constructor   kitunga
  next   ifuatayo
  __iterator__   __ibadilishayo__
StopIteration AchaKubadilisha
RegExp UsemiKawaida
  lastIndex   faharisiYaMwisho
  source   chanzo
  global   yaUlimwengu
  ignoreCase   usijaliUmbo
  multiline   mistariMingi
  compile   tunga
  toString   kuwaMtungo
  toSource   kuwaChanzo
  exec   tekeleza
  test   jaribisha
  prefix   ambishiAwali
RegExp Matches
  index   faharisi
  input   ingizo
Error Messages